Sperm Analizi


Spermin yeterliliğini ölçen bu analizde temelde 3 özelliğe bakılır. Bunlar sayı, hareketlilik ve şekil değerlendirilmesidir. Sperm sayısı, üretim miktarını, hareketlilik ve şekil değerlendirmeleri ise kaliteyi gösterir. Sperm sorunu olan erkeklerin çoğunluğunda bu 3 özellikte birden bozulma vardır. 
Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) 2010 kriterlerine göre sperm analizinde  normal değerleri aşağıda sıralamıştır;
 
1  Hacim: Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre semen 2 ml- 6 ml arasında olmalıdır.
2  Likefaksiyon (Semenin Çözünürlüğü): Ejakülasyon (meninin boşaltılması) sırasında yapışkan özelliği olan semen 10-20 dakika içerisinde kendiliğinden eriyebilmeli yani likefiye olmalıdır. Likefaksiyon süresinin uzaması gibi bir aksaklık semen viskozitesinin (kıvamının) arttığını gösterir.
3  Viskozite: Normalde semen hafifçe visköz, yani kıvamlıdır. Viskozite artışı da spermin serbestleşip dölleme yeteneğini azaltan bir özelliktir.
4  Sperm sayısı (konsantrasyon): En az 15 milyon/ml olmalıdır.
5  Sperm ileri hareketlilik yüzdesi: (progresif motil) % 35 ve daha fazla olmalıdır. Hareketlilikde kendi içinde hızlı-orta-yavaş olarak alt gruplara ayrılırken en önemlisi olan hızlı spermlerin varlığı olumlu göstergedir.
6  Sperm yapısı (morfoloji): Yüzde 4 ve üzeri normal yapıda (Kruger kriterlerine göre) olmalıdır. Sperm morfolojisi özel bir boyama tekniği ile değerlendirilmektedir. Sperm sayımı ve hareketlilik normal olduğu halde sadece şekil bozukluğunun varlığının etkisi tartışmalı da olsa sperm kalitesini düşürürek doğal gebelikte  ve aşılama tedavisinde olumsuz  etkilediğine inanılmaktadır.
Lökosit varlığı: Semende görülen yuvarlak hücrelerin varlığı her zaman lökosit olduğunu kanıtlamasa da dolaylı olarak iltihabın göstergesi olabilir.