Sperm ve embriyoların güvenliği


Güvenlik konusu bizim için başarıdan çok daha öncelikli bir konudur. Hastaların birbiri ile karıştırılması bir kaza olamaz ve milyonda bir ihtimalle bile kabul edilemez. Bunun telafisinin olmadığını ve omuzlarımızdaki bu sorumluluğun bilincindeyiz. Bu yüzden laboratuvar sürecinde her türlü önlemin alındığı ve sıfır riskle tamamlandığı bir süreç içerisinde tedaviler uygulanmaktadır. .

 

Bütün laboratuvar süreci önceden tanımlanmış güvenli bir akış şeması dahilinde uygulanır. Süreçte ilk basamak sperm vermeyle başlar. Sperm örneğinin konacağı steril kap erkeğe teslim edilirken biyolog tarafından laboratuvar ortamında hasta yönetim yazılımından özel bir barkod yazıcısı ile kadın ve erkeğin isimleri ek bilgiler ile steril kabın üzerine yazılır. Tüp bebek laboratuvarına getirildikten sonra aldığımız sıfır riskli temel önlemler;

 

1-OPERASYON ODALARI VE LABORATUVAR İŞLEMLERİNDE  ÇİFT KONTROL

 Hastaların isim kontrolleri."Double check" denilen bir kontrol mekanizması ile tüm aşamalarda laboratuvarda çalışan mutlaka iki kişinin onayı ile süreç ilerlemektedir.  Kimlik kontrolleri Gerek yumurta toplama, laboratuvar işlemleri, ve en son embriyo transfer işlemleri sırasında doktor, hemşire ve embriyologlar  tarafından bizzat yapılmakta ve elektronik ortamda dijital imzalar ile bu kontrollerin kaydı alınmaktadır.

2-LABORATUAR MALZEMELERİNİN YAZI VE ELEKTRONİK OLARAK ETİKETLENMESİ

Laboratuvarda kullanılan yumurta, sperm ve embriyo taşıyan bütün kaplar ve tıbbi malzemeler bilgisayar destekli karekod etiketlerle işaretlenir. Karekod okutulup onay almadan bir sonraki işleme geçilmemektedir.

3-HASTANIN KENDİ İSMİNİN YAZILI OLDUĞU EMBRYO KABININ OKUTULMASI

Embriyo transferi öncesinde hastaya kabın üzerindeki ismin kendisine ait olduğu ekrandan izletilerek onay alınır.