Başarı Oranımı Neler Etkiler?


Tedavi başarısını en fazla kadın yaşı ve yumurta rezervi etkilemektedir. Sanılanın aksine doğal yolla gebeliği engelleyen erkeğin sorunu olsa da kadının özellikleri başarıyı etkilemektedir.
Tedavi sonunda oluşan embriyoların sayısı ve kalitesi başarıyı asıl etkileyen unsurdur. Ayrıca PGT (Preimplantasyon genetik test) ile ayrıntılı kromozom taraması sonucu normal olup transfer edilen hastalarda başarı daha yüksek gözükmektedir.