Başarı Oranımı Neler Etkiler?


Tedavi başarısını en fazla kadının yaşı ve yumurta rezervi etkileyebilmektedir. Sıklıkla doğal yolla gebeliği engelleyen erkeğin sorunu olsa da kadının özellikleri başarıyı daha fazla etkilemektedir.

Ancak tedavi süreci sonucunda oluşan embriyoları sayısı ve kalitesi başarıyı asıl etkileyen unsurdur. Ayrıca PGT ile ayrıntılı kromozom taraması sonucu normal olup transfer edilen hastalarda başarı daha yüksek gözükmektedir.