Neden Başarısız olunur ?


Bütün aşamalar iyi gitse de sonuç olarak test gününde olumsuz sonuç alma riski vardır. 'Neden tutmadı' sorusu bizlere belki de meslek yaşamımızda en çok sorulan, buna karşılık da cevabını çoğu zaman net bilemediğimiz ve sadece bilgi ve deneyimlerimizle yorum yapabildiğimiz bir durumdur. 

Temel olarak başarısız bir uygulamadan sonra gözden geçirilmesi gereken 4 durum söz konusudur.  

1.    Kromozom bozuklukları:

Yüzde 1 oranda gözüken bu durum ancak kromozom test ile anlaşılabilir. Yumurta veya sperm genetik yapısını bozabileceği için tekrarlayan olumsuzluklarda akla gelmeli ve araştırılmalıdır. En sık rastlananı  translokasyondur ve embriyolara genetik seçim (PGT) yapılarak sorun çözümlenebilir.

 2.    Yumurta gelişimindeki olumsuzluklar

 En sık karşılaşılan olumsuz 2 durum

a.    Uyarıcı iğnenin dozunun yüksek veya düşük kalması.

b.    Çatlatıcı iğnenin geç veya erken verilmesi erek uygun olmayan aşamada yumurtaların toplanmasıdır. Bu zamanın belirlenmesi genellikle follikül boyutları, kandaki hormon düzeylerine göre yapılmaktadır. Bu karar doğru verilse bile yumurta kalitesi bilinmeyen nedenlerden dolayı düşük çıkabilmektedir.

 3.    Laboratuvar süreci

Klinik laboratuvarlar arasında tıpta tüp bebek işlemleri kadar hassas bir klinik laboratuvar çalışması bulunmamaktadır. Isı, nem, toz oranı, gaz düzeyleri ve asıl önemlisi kullanılan tek kullanımlık kaplar ve besleyici sıvıların kalitesi çok önemlidir. Ne kadar standart ve kalite kontrol prensipleri ile titizlikle çalışılsa da aralıklı olarak  değişen tek kullanımlık sarf malzemeleri, havanın kalitesi, cihaz kalibrasyonlarında gizli bozulmalar gibi kontrol edilemeyen faktörler o anki embriyo gelişimini olumsuz etkileyebilir.

 4.    Rahimde yapısal anormallikler

Rahim zarı, ortalama 8 mm civarında olması gerekirken  geçirilmiş enfeksiyon, gebelik kayıpları ve rahime yönelik cerrahi girişimler sonucunda hasar yaratarak incelmeye neden olabilir. Tedavisi yoktur.

 Ayrıca  ultrasonla tespit edilebilecek, myom, polip gibi yer kaplayan oluşumlar, beslenmesini etkileyebilecek perde (septum-subseptum), yapışıklık gibi patolojilerin negatif sonuçtan önce tedavi başlamadan ekarte edilmiş olması gereklidir.

 5.    Tüplerde hidrosalpenks:

  1. Tüplerin yumurtalığa yakın olan uç kısmından kapanarak  içinde sıvı birikmesi embriyo tutunmasına zara vermektedir. Biriken bu sıvı çoğu durumda ultrasonda fark edilmesine rağmen bazen gizli olup başarısızlığa sebep olabilmektedir. Laparoskopi yöntemi ile kapatma, yumurta toplama işlemi ile birlikte  yapılabilmektedir. Kapatma işleminden 2-3 ay sonra tüp bebek tedavisine başlanabilir.  

 6.    Sperm bozuklukları:

  1. Özellikle DNA fragmantasyonu testleri ile saptanan sperm DNA hasarları embriyo gelişim bozukluğu ve tüp bebek başarısızlığı sebei olabilmektedir. Tanısı ve tedavi yöntemleri henüz daha araştırılmakta olan bu durumda 2-3 ay önceden erkeğe yönelik antioksidan ilaç tedavileri bazı hastalarda faydalı olabilir.