Azospermi (canlı hücre yokluğu)


Menide sperm hücresi bulunamaması durumuna azospermi denmektedir. Ancak tanıyı kesinleştirmek için mutlaka 1.5-2 ay ara ile iki ayrı sperm testi yapılmalıdır. Sperm üretimi yumurtalıklardan gerçekleştiği için meni içerisine salgılanamayacak kadar azalması veya kanallarda tıkanıklık olması durumunda oluşur. Yumurtalıklardaki üretilip meniye geçemeyen bu spermler cerrahi yöntemle elde edilerek tüp bebek yapılabilmektedir.

Neden oluşur?

Çoğu zaman doğuştan (genetik) olabildiği gibi viral enfeksiyon sonrasında da meydana gelebilir. Ancak olguların %90 dan fazlasında idiopatik dediğimiz gerçek sebep bilinemez.

Yardımcı hangi testler yapılmalıdır?

Kanda FSH, LH, Testesteron ve estradiol hormonlarına bakılmalıdır. Genetik kusurlar için kromozom ve mikrodelesyon testleri gereklidir.

Azospermili hastada sperm elde edilebilir mi?

Ön testler normal olduğu taktirde iğneyle doku aspirasyonu veya doku biyopsisi yapılarak TESA ve microTESE işlemleri ile sperm hücresi aranır. Tıkanıklık durumunda %100'e yakın oranda sperm elde etmek mümkündür. Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermide ise sperm elde etme şansı yüzde 50 civarındadır. Elde edilen spermler başarı ile dondurularak tüp bebek tedavisinde kullanılabilmektedir.

Tesa (testiküler sperm aspirasyonu):
İlk aşamadır. Testisler lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra çok ince bir iğne ile yumurtalık dokusunun  sıvısı şırınga ile çekilerek sperm varlığına bakılır. Dikişsiz ve daha basittir. Sperm üretimi olan erkeklerde %80 bu uygulama ile  sperm bulunur.


Micro TESE:
Lokal anestezi veya genel anestezi sonrası yumurtalık dokusuna kesi yapılır. Mikroskop yardımı ile testis dokusu büyütülerek sağlıklı alanlardan sperm araştırılır.
İşlem sonrasında 2-3 gün uzun süreli ayakta kalınmaması önerilir.

Tüp bebek ne zaman uygulanmalıdır?

Dondurucudaki spermlerin bir zaman sorunu yoktur. Tedavi istenen bir zamanda yapılabilir.

Birkaç sperm hücresi bulunursa çözüldüğünde bulunabilir mi ? 

Cell sleeper denilen yeni yöntem ile spermler tek tek başarı ile dondurulabilir.

Cerrahi işlemlerin ne gibi yan etkileri vardır ?

Cerrahi sonrası ağrı ve hematom (doku içerisine kanama), en sık görülen yan etkidir. Enfeksiyon nadiren oluşabilmektedir. Buz tatbiki ve özel külotlar ağrıyı azaltmaktadır. İşlemlerin cinsel yaşantı üzerine olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Dondurulan spermlerle başarı daha mı düşüktür?
Yapılmış klinik araştırmalarda bir fark bulunmamıştır.