Dr. Hasan BULUT ()


1973 yılında Akçadağ'da doğan Dr. Hasan Bulut, lise eğitimini Adana'da 1992 yılında tamamladıktan sonra 1999 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Kadın Hast. & Doğ. Uzmanlık Eğitimi'ni tamamladıktan sonra 2007 yılından beri Antalya Tüp Bebek Merkezi'nde görev almaktadır. Dr. Bulut iyi derecede İngilizce bilmektedir.


Abortusun öngörüsünde ultrasonografik ve demografik belirteçlerin incelenmesi Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi Yıl: 2007 Cilt: 4 Sayı: 1 20-27

Natural history of 11 cases of twin-twin transfusion syndrome without intervention. Gul A, Aslan H, Polat I, Cebeci A, Bulut H, Sahin O, Ceylan Y. Twin Res. 2003 Aug;6(4):263-6. Torsiyone over kistinin prenatal tanısı ve yönetimi Jinekoloji ve Obstetrik ( Cerrahpaşa Tıp Fak.) no:16 s:117-119 / 2002

BİLDİRİLER (Uluslararası kongre, sempozyum, panel, kurs (workshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak programda yer alan yayınlar) * Özet metin yayımlanan bildiriler

İkizden İkize Transfüzyon Sendromunda gebelik haftasının ve amniodrenajın perinatal mortalite ve morbidite üzerine etkileri ( 8. Ulusal Perinatoloji Kongresi)