Dr. Murat BERKKANOĞLU ()


İstanbul'da doğan Dr. Murat Berkkanoğlu, orta öğretimini 1988 yılında Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi'nden 'Birincilik Derecesi' ile tamamlamış, 1995 yılında da Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi'ni 'Dördüncü Derece' ile bitirmiştir. Daha sonra 1995-2000 yılları arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum ‘Uzmanlık’ Eğitimini Istanbul SSK Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde almıştır. İngiltere Birmingham Üniversitesi Worcester Kraliyet Hastanesi'nde ‘Intership’ eğitimi alan Dr. Berkkanoğlu, 2001-2004 yıllarında ABD'de Yale Üniversitesi Tıp Fakultesi Kadın Doğum bölümünde ‘postdoc fellow’ olarak çalışmıştır. 2004 yılında Antalya IVF ekibine katılan Dr. Murat Berkkanoğlu 2005 yılında ABD de Pennsilvanya Abington Hastanesi IVF Merkezinde ve daha sonra 2008 yılında ABD de Harvard Üniversitesi Boston IVF Merkezinde ‘observer’ olarak bulunmuştur.2018 yılında ‘Doçentlik’ ünvanını alan Dr Berkkanoğlu’nun yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayımlanmış toplam 43 araştırması, 59 tebliği, kitaplarda yayınlanmış 12 kitap bölümü ve uluslararası toplantılarda sunduğu 5 bilimsel konferansı bulunmaktadır.


1) Cell sleeper   2) Lucrin vs OCP freeze-all  
3) fresh vs frozen ET outcomes   4) perinatal fresh vs frozen  
5) ICSI renal patients   6) perinatal outcomes partial septa correction  
7) live birth in prolapse case study   8) oocyte maturation index  
9) time between tubal ligation and ICSI   10) Essure in cases with complications  
11) Effects of multivitamin   12) maximum dose in microdose flare  
13) What is the best time for ICSI after hysteroscopic surgery   14) The broad spectrum chemokine  
15) human albumin in OHSS prevention   16) Expression of proliferative and preapoptotic  
17) COS with rFSH and rLH and rHCG   18) single dose depot  
19) Flushing the endometrium before transfer   20) endometrial polyps 1,5cm on receptivity  
21) public opinion on oocyte donation in turkey   22) inhibition of chemokines  
23) Effects of oxidants and antioxidants   24) Regulation of FAS Ligand vy VEGF  
25) Immunology and endometriozis   26) Pathogenesis of endometriozis  
27) Estrogenicity of isoflavones   Letter to Editor