Dr. Murat BERKKANOĞLU ()


İstanbul'da doğan Dr. Murat Berkkanoğlu, orta öğretimini 1988 yılında Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi'nden 'Birincilik Derecesi' ile tamamlamış, 1995 yılında da Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi'ni 'Dördüncü Derece' ile bitirmiştir. Daha sonra 1995-2000 yılları arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı Eğitimini Istanbul SGK bakırköy Kadın ve Çocuk hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde almıştır. 'İngiltere Birmingham Üniversitesi Worcester Kraliyet Hastanesi'nde 'Intership' eğitimi alan Dr. Berkkanoğlu, 2001-2004 yıllarında ABD'de Yale Üniversitesi Tıp Fakultesi Kadın Doğum bölümünde ve Harvard Tıp Fakültesi' research fellow olarak çalışmıştır. 2004 yılında Antalya IVF ekibine katılan Dr. Murat Berkkanoğlunun yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayımlanmış toplam 40 araştırması, 59 tebliği ve uluslararası toplantılarda sunduğu 5 bilimsel konferansı bulunmaktadır.


1) Cell sleeper 2) Lucrin vs OCP freeze-all
3) fresh vs frozen ET outcomes 4) perinatal fresh vs frozen
5) ICSI renal patients 6) perinatal outcomes partial septa correction
7) live birth in prolapse case study 8) oocyte maturation index
9) time between tubal ligation and ICSI 10) Essure in cases with complications
11) Effects of multivitamin 12) maximum dose in microdose flare
13) What is the best time for ICSI after hysteroscopic surgery 14) The broad spectrum chemokine
15) human albumin in OHSS prevention 16) Expression of proliferative and preapoptotic
17) COS with rFSH and rLH and rHCG 18) single dose depot
19) Flushing the endometrium before transfer 20) endometrial polyps 1,5cm on receptivity
21) public opinion on oocyte donation in turkey 22) inhibition of chemokines
23) Effects of oxidants and antioxidants 24) Regulation of FAS Ligand vy VEGF
25) Immunology and endometriozis 26) Pathogenesis of endometriozis
27) Estrogenicity of isoflavones Letter to Editor